Turforslag

Ranastongi

Ligger på grensa til Hemsedal. I turkart for Vang er en rundtur fra Smådalen opp på Ranastongi og tilbake via Hestebotten markert med en tykk rød strek. I terrenget er det ingen merking og nedstigningen til Hestebotten er interessant. Vi brukte ni timer på turen og anbefales absolutt for alle som liker stein. 

Mjellknapp

Skjøld

Knutshøe

Hjertesteinen

Sommeren 2019 ble det ryddet sti til en liten "topp" på kanten av Slettefjell. På denne toppen ligger en stor stein med form som et hjerte og den er godt synlig i horisonten sett fra Ulvhild. Stien er et godt alternativ til den vanlige veien fra masta til Kjøsahøgda. Den er fem hundre meter kortere, har flere holdepunkter underveis og utsikten er bedre.  
Fra krysset er det to kilometer til hjertesteinen. Start i den første svingen på veien til masta og følg hvite bånd. 
Stien fra masta var den naturlige veien fra stølene på Ulvhildsete, men fra hyttene er dette en kjedelig omvei. Før ryddingen var det bare massivt einerkratt her, men etter mer enn hundre timer med røsking og klipping har det blitt en tørr og jevn sti. Når det er lite snø er dette eneste farbare vei på ski til fjells.