Fjellsenden - Herredalen

Slettefjell skiløyper preparerer spor fra Fjellsenden til Åsvang. Noen har savnet et like flott sommeralternativ. Derfor tas det nå et initiativ for å gjøre turen tilgjengelig med vanlig sykkel.
Skiløypa i blått, sykkelsti i grønt. Grenser er inntegnet
Skiløypa i blått, sykkelsti i grønt. Grenser er inntegnet

Mellom Kvålstølen og Hyggjandehaugen er det best å sykle lengre sør for å slippe myra. Grunneiere i området er positive til at gamle stier og traktorveier ryddes.

Sykkelturen fra Fjellsenden til Herredalen går i dag via Sølvsmia, Eggeåsen, Høre og Dalsbru. Mange bakker og mye trafikk! 

Referanse til bilder under
Referanse til bilder under

Fra Kjørlivegen til punkt 4 er det en enkel traktorvei. Et par lass med grus vil gjøre den mye bedre. Spesielt sølete er det ved 2. 

Fra 4 til 9 er det en gjengrodd sti. Her må det ryddes kratt og jevnes. Stort sett tørt, men det er et par våte partier (5 og 8) som det må gjøres noe med. 

Fra 9 til 12 går en gammel stølsvei som en gang var farbar med traktor. Den er i senere tid ryddet og skiltet som Beinvegen, men er nå i ferd med å gro helt igjen. Veien har noen våte partier, men med grøfting og grus kan det bli brukbart.