Tidsforløp

Webkameraet tar bilder hvert femte sekund og lagrer dem lokalt. Hver gang jeg finner noe interessant laster jeg ned bildene og lager en videosnutt av dem. Her er noen eksempler: