Historikk

Kameraet har tatt bilder siden 2018 og noen av dem finnes her.

Kameraet er koblet opp til Windy sine tjenester. Under kan du se hvordan landskapet endrer seg fra år til år, gjenmnom årstidene og over døgnet.

Her er en video med alle godværsdagene ett år fra sommeren 2018. 

900 bilder, ett fra hvert minutt gjennom dagen, er satt sammen til en video på 30 sekunder. Klikk her for å se et utvalg.